• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kryzysy bankowe i regulacja sektora finansowego.

Sporo osób bezbłędnie wie co to są środki masowego przekazu. Niemniej jednak czego tak w rzeczywistości dostarczają nam media? Czy wiadomości oraz wydarzenia są zawsze przedstawiane rzetelnie a wiadomości wypróbowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy media nas nie okłamują? Są rozmaitego typu środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne i środki masowego przekazu komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się w większości wypadków z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne najczęściej i utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, jednak również z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy również na prasę, radio i telewizję a też strony typu ANCHOR. Środki masowego przekazu dzielimy także na pionierskie środki masowego przekazu oraz stare media. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas oddziałują. Wielokrotnie to na podstawie mediów oraz wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Media mają gigantyczny wpływ na nas, odbiorców. I nieraz to wykorzystują. Wobec tego odrobina sceptycyzmu przenigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o media.

1. Dowiedz się więcej

2. Sprawdź to

Gospodarka oparta na usługach a przemysłowa.

Categories: Biznes

Comments are closed.