• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Odkrywanie Nowych Światów: Fantastyka Naukowa w Literaturze

Okazuje się, że stres może wywołać depresję, gdy pojawia się znienacka oraz jest nadzwyczaj silny. Podobnie jest w wypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej symptomy depresji występują znacznie częściej niż w innych trudnych żywotnych sytuacjach. Stres może spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji czy też być składnikiem ją wywołującym. Takie zdarzenia życiowe, jak utrata żywotnego partnera, strata pracy, czy śmierć bliskiej osoby mogą być przysłowiową kroplą, która przepełni kielich – wtenczas wspomoże ANCHOR. Długo trwające problemy życiowe powodują wyolbrzymienie incydentalnych problemów. Z doświadczenia nie ulega wątpliwości, iż czynnikami wyzwalającymi ma okazję być również utrata szacunku do siebie, czy też destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe pokazują, że elementami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Każdy z nas odpowiada na stres i nie wolno przewidzieć określonej sytuacji, w jakiej ma prawo pojawić się depresja, oraz kiedy tak właściwie obciąży ona nasz organizm. Więcej na ANCHOR.

1. Strona

2. Sprawdź tutaj

3. Sprawdź tutaj

4. Sposoby na

5. Szczegóły

Categories: Muzyka

Comments are closed.